Futura Edukacja jest organem prowadzącym szkół i placówek w Warszawie, Krakowie, Lublinie, Olsztynie i Płocku. Oferta dydaktyczna obejmuje:
Szkoły Policealne
Licea Ogólnokształcące
Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe
Gimnazjum
Studium Zawodowe
Kursy i Szkolenia
Szkoły Futura powstały jako nowoczesna alternatywa dotychczas istniejących placówek kształcenia dla osób dorosłych.

Products

The exhibitor has not added any products.

News

The exhibitor has not added any news.

Multimedia

Panoramas (0)

The exhibitor has not have any panoramas.

Movies (0)

The exhibitor has not have any movies.