Jesteśmy otwarci na potrzeby naszych klientów, pragniemy umożliwić ludziom dorosłym, dzięki zdobyciu wykształcenia i zawodu, wdrażaniu do samokształcenia i uczestnictwa
w kulturze, pokonywanie barier społecznych i zawodowych, rozwój ich aktywności ekonomicznej i kulturalnej oraz wzrost szans w osiągnięciu sukcesu życiowego.”

Realizując procesy dydaktyczne i wychowawcze kształtujemy humanistyczne
i patriotyczne postawy słuchaczy, rozwijamy w nich odpowiedzialność, tolerancję
i samodzielność.

Ponadto naszym celem jest wykształcenie wysokiej klasy fachowców przygotowanych
do działania na dynamicznie rozwijającym się rynku pracy.

Products

The exhibitor has not added any products.

News

The exhibitor has not added any news.

Multimedia

Panoramas (0)

The exhibitor has not have any panoramas.

Movies (0)

The exhibitor has not have any movies.