Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

Plac Polski 3/4
50-156 Wrocław
Poland
+48 71 343 80 33