GREINPLAST TXB Tynk silikonowy "baranek"

Służy do ręcznego lub natryskowego wykonywania elewacji zewnętrznych. Może być stosowany na wszelkie typowe podłoża mineralne takie jak: beton, tynki cementowe, cementowo- wapienne, wapienno cementowe, wapienne, gipsowe itp. - po min. 28 dniach od ich wykonania, oraz jako wyprawa tynkarska na warstwach zbrojonych siatką w systemach ociepleń Greinplast – po min. 3 dniach od ich wykonania. Jest integralnym elementem zestawu wyrobów w systemach ociepleń Greinplast X, WX (zgodnie z AT) i Greinplast EPS, WS (zgodnie z ETA). Wyrób dostępny w kolorach wg palety barw Producenta. Na życzenie klienta dostępna także inna kolorystyka realizowana w Systemie Barwienia Greinplast (SBG).

Do właściwych prac tynkarskich można przystąpić po odpowiednim przygotowaniu podłoża oraz całkowitym jego wyschnięciu. W celu uzyskania odpowiedniej konsystencji roboczej dopuszcza się możliwość dodania niewielkiej ilości preparatu GREINPLAST UX (nie więcej niż 0,2 l na każde opakowanie). Ilość dodawanego prepatatu powinna być jednakowa dla każdego opakowania. Przed rozpoczęciem nakładania masę należy dokładnie wymieszać. Tynk nanosi sie na grubość ziarna trzymaną pod kątem pacą ze stali nierdzewnej. Po krótkim czasie, kiedy masa nie klei się do narzędzi, powstałej powierzchni nadaje się odpowiednią fakturę za pomocą płasko trzymanej pacy z tworzywa sztucznego. Prace na ścianie tworzącej jedną płaszczyznę należy prowadzić w sposób ciągły, bez przerw stosując materiał z jednej partii produkcyjnej.