Stowarzyszenie Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna zostało powołane w kwietniu 2009 roku z inicjatywy Urzędu Miasta Płocka, organizacji turystycznych działających na terenie miasta i okolic oraz przedstawicieli płockiej branży turystycznej.

W chwili obecnej organizacja liczy 30 członków: przedstawicieli samorządu lokalnego, organizacji turystycznych, instytucji kultury i branży turystycznej.

Do głównych celów działalności Płockiej Lokalnej Organizacji Turystycznej należy:

1. Podejmowanie działań w celu promocji pozytywnego i atrakcyjnego wizerunku turystycznego miasta Płocka oraz regionu płockiego.

2. Wspieranie rozwoju turystyki w regionie poprzez inicjowanie działań społecznych i gospodarczych.

3. Integracja środowiska turystycznego regionu płockiego, poprzez współpracę i podejmowanie wspólnych działań.

4. Inicjowanie i współtworzenie produktów turystycznych w Płocku i okolicach.

5. Podejmowanie działań w celu stworzenia profesjonalnego systemu informacji turystycznej w regionie.

6. Prowadzenie kampanii promocyjnych w zakresie turystyki poprzez organizowanie i współorganizowanie imprez, uroczystości oraz wszelkich działań w zakresie marketingu i promocji, organizowanie ekspozycji na targach krajowych i zagranicznych oraz współpraca z mediami.

7. Wspieranie rozwoju turystyki dla niepełnosprawnych.

8. Organizowanie szkoleń, warsztatów i wyjazdów studyjnych mających na celu rozwój turystyki w regionie.

9. Propagowanie i podejmowanie działań zmierzających do ochrony środowiska naturalnego i kulturowego regionu.

10. Współpraca z organami administracji rządowej, Polską Organizacją Turystyczną, Mazowiecką Regionalną Organizacją Turystyczną, lokalnymi organizacjami turystycznymi, z organami administracji samorządowej, podmiotami gospodarczymi, a także z organizacjami pozarządowymi działającymi w sektorze turystyki i innymi podmiotami.

Products

The exhibitor has not added any products.

News

The exhibitor has not added any news.

Multimedia

Panoramas (0)

The exhibitor has not have any panoramas.

Movies (0)

The exhibitor has not have any movies.