Miasto Białystok

ul. Słonimska 1
15-950 Białystok
Poland
+48 85 869 60 00
+48 85 869 62 09