Białystok to największe miasto północno-wschodniej Polski- stolica województwa podlaskiego, z 300 tys. mieszkańców. Atutem Białegostoku jest położenie na strategicznym szlaku komunikacyjnym o znaczeniu transgranicznym, tworzącym „most” łączący rynki wschodnie i zachodnie. Przebiega tu również droga krajowa Nr 19, która w przyszłości ma połączyć północ z południem Europy międzynarodową trasą Via Carpatia.

W 2018 roku planowane jest zakończenie wielu kluczowych projektów inwestycyjnych i drogowych, istotnych do stymulowania rozwoju lokalnej gospodarki. Zrealizowana zostanie w całości budowa ekspresowej drogi krajowej S8 łączącej Białystok z Warszawą. Oczekiwaną przez przedsiębiorców inwestycją jest budowa pasa startowego na lotnisku Krywlany w Białymstoku, zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie terenów inwestycyjnych objętych Podstrefą Białystok Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W Białymstoku powstanie m.in. Trasa Niepodległości, która stanowi fragment wewnętrznej obwodnicy miejskiej łączącej się z siecią dróg krajowych i TEN-T.

Miasto Białystok posiada obecnie w swojej ofercie około 60 ha uzbrojonych terenów, które zgodnie z obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod działalność produkcyjną i usługową. Tereny Podstrefy Białystok SSSE zlokalizowane są w południowo-wschodniej części miasta w tzw „Dzielnicy Nauki i Przemysłu”, gdzie w bliskim sąsiedztwie znajdują się trzy największe uczelnie publiczne: Uniwersytet w Białymstoku, Politechnika Białostocka i Uniwersytet Medyczny w Białymstoku oraz Białostocki Park Naukowo-Technologiczny. Tutaj powstał m.in. znany na arenie międzynarodowej robot edukacyjny Photon, który pomaga dzieciom odkrywać nowe technologie i stawiać pierwsze kroki w świecie programowania.

Miasto Białystok stawia na tworzenie klimatu sprzyjającego przedsiębiorczości, poprzez rozbudowę zaplecza naukowo – badawczego, a przede wszystkim podejmowania szeregu działań ukierunkowanych na przygotowanie i w konsekwencji dostępność wykwalifikowanych kadr, funkcjonującym i przyszłym inwestorom. Stan i poziom infrastruktury technicznej, efektywny system komunikacyjny, bogata oferta kulturalna i sportowa stanowi o wysokiej jakości życia w Białymstoku. Zapraszamy!

Zapraszamy do odkrycia potencjału Białegostoku. Do zobaczenia na naszym stoisku podczas Targów Nieruchomości i Inwestycji Real Connect 2018.

Products

The exhibitor has not added any products.

News

The exhibitor has not added any news.

Multimedia

Panoramas (0)

The exhibitor has not have any panoramas.

Movies (0)

The exhibitor has not have any movies.