Badanie ruchu turystycznego

Badamy jak przemieszczają się oraz skąd przyjeżdżają turyści w danym re­gionie. Analizujemy natężenie ruchu oraz charakterystykę grupy.