Analiza potencjału i skuteczności kampanii outdoorowych

W celu zaplanowania lub opty­malizacji kampanii zewnętrz­nych w wybranych lokaliza­cjach, analizujemy użytkowni­ków, którzy odwiedzają te miejsca.