Kampanie oparte o dane historyczne i profile użytkowników

Profilujemy użytkowników urządzeń mobilnych na podstawie ich aktyw­ności i informacji o lokalizacji. Nasze algorytmy analizują średnio 362 informacje o użytkowniku. Na tej podstawie możemy z większą precyzją dotrzeć do właściwych odbiorców.