Roczna transmisja danych (Yanosik GT i Yanosik R)

Aktywuj roczną transmisję danych w swoim terminalu Yanosik.

W tym celu podaj numer urządzenia, który znajduje się pod kodem kreskowym umieszczonym na dolnej krawędzi (Yanosik GT) lub odwrocie (Yanosik R) terminala.