Artykuły ogrodnicze

Prowadzimy również sprzedaż:

- podłoży ogrodniczych (ziemia, torf)
- agrowłókniny
- nawozów
- środków ochrony roślin
- kory ozdobnej , mulczu
- doniczek
- artykułów ogrodniczych