Łuki rolkowe

Łuk rolkowy jest urządzeniem transportowym pozwalającym na szybką zmianę kierunku ruchu transportowanego medium.

Rodzaje łuków rolkowych:
Łuki rolkowe napędzane
Łuki rolkowe nienapędzane

Łuki rolkowe nienapędzane znajdują zastosowanie wszędzie tam gdzie transport towarów odbywa się ręcznie lub grawitacyjnie. Łuki tego typu mogą być wbudowywane w linie przenośników napędzanych lub nienapędzanych. Najczęściej wykonuje się zakręty o kącie zmiany kierunku ruchu 90°.


W łukach rolkowych napędzanych napęd rolek transportowych może być realizowany za pomocą łańucha napędowego lub pasków polikordowych. W celu zachowania stałej prędkośći kątowej względem środka łuku stosuje się rolki walcowe z nakładkami stożkowymi RTS. Napęd przenoszony jest od motoreduktora.
Rodzaje rolek transportowych stosowanych w łukach rolkowych (w zależności od typu płaszcza rolki):
rolki walcowe
rolki walcowe dzielone
rolki stalowe stożkowe
rolki stalowe ze stożkowymi nakładkami
W celu zabezpieczenia transportowanego elementu przed wypadnięciem z łuku rolkowego do przenośnika mocuje się prowadnice boczne.
... oraz wiele innych konstrukcji łuków rolkowych wykonanych wg indywidualnych potrzeb Klienta.