Tyrystorowy układ rozruchowy softsart CTS(STV)2313

• Przeznaczony do łagodnego rozruchu silników 3 fazowych klatkowych
• Zastępuje tradycyjne urządzenia jak przełączniki gwiazda-trójkąt, rezystory, itp.
• Ogranicza prąd rozruchowy oraz umożliwiają łagodne rozpędzanie i zatrzymywanie silnika
• Posiada znak CE
• Obwód mocy - tyrystorowy
• Wysoka niezawodność i nowoczesna technologia
• Prąd znamionowy 37...900A
• Zasilanie trójfazowe 208...480V lub 500...690V
• Zawiera zabezpieczenia i system sterowania wieloma funkcjami, co upraszcza instalacje i zmniejsza koszt