Belownica ARTechnic PBPe120

Specyfikacja techniczna:

- prasa jednokomorowa
- otwór zaadowczy 800 x 790 mm
- nacisk maksymalny 120 kN (12 ton)
- nacisk jednostkowy 2,5 kg/cm²
- wymiary beli 800 x 600 x 700
- waga beli ok. 80 - 140 kg
- teoretyczna wydajno ok. 3 belki/h
- zaadunek górny
- wizanie beli ręczne
- wyrzut beli automatyczny
- zasilanie 400/50 [V/Hz]
- moc silnika 4 kW
- cykl pracy 35 sekund
- waga: 1200 kg

Sterowanie p (PLUS)

- sterownik PLC
- automatyczne sterowanie cyklem pracy
- sygnalizacja zakończenia belki

Sterowanie x (EXTRA)

- sterownik PLC
- automatyczne sterowanie cyklem pracy
- sygnalizacja zakończenia belki
- wyświetlacz ciekłokrystaliczny
- płynna regulacja maksymalnego nacisku z postępem 1 tona
- płynna regulacja wysokości beli z postępem 2 cm
- statystyki dzienne/tygodniowe/miesięczne - możliwość odczytania ilości wykonanych bel wraz z oszacowaniem wagi
- wybór programu prasowania dla różnego rodzaju surowców, w tym możliwość ustawienia czasu przytrzymania płyty prasującej w dolnej pozycji

Dokumentacja:

- instrukcja obsługi w języku polskim
wraz z dokumentacją techniczno ruchową
- deklaracja zgodnosci WE
- oznaczenie CE

Opis:

W związku z dużym zainteresowaniem belownicami poziomymi ułatwiającymi załadunek odpadów sypkich wzbogaciliśmy naszą ofertę właśnie o ten typ belownic. Jako pierwsza powstała prasa o nacisku 12 ton ciesząca się dużym zainteresowaniem Państwa również w wersji pionowej.

Komentarz i zastosowanie:

Polecamy szczególnie do belowania odpadów typu butelki PET i innych których załadunek z góry może bardzo usprawnić pracę.

Files