EDUKACJA 2014

Between 2014-03-26 and 2014-03-28, company exhibited on trade show EDUKACJA 2014.

EDUKACJA 2014

(Go to the trade show)
Hall:
Stand:
W skład Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych wchodzi:
- Szkoła Podstawowa nr 37;
- Gimnazjum nr 21;
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 7
- Technikum nr 9
- Bursa Szkolna nr 2
W ośrodku kształcą się dzieci mające wadę słuchu. Prowadzone są dla nich zajęcia logopedyczne, integracja sensoryczna, ponadto do dyspozycji zarówno uczniów jak i nauczycieli dostępne są bogato wyposażone pracownie.

Bursa Szkolna to placówka, do której przyjmowana jest młodzież z kieleckich szkół średnich, która mieszka poza Kielcami. Młodzież ma zapewnione świetne warunki do nauki, odpoczynku, wyżywienie, wsparcie psychologiczno-pedagogiczne oraz ciekawe imprezy.

Files

The exhibitor has not added here any files.