Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Słabosłyszących i Niesłyszących w Kielcach

ul. Jagiellońska 30
25-608 Kielce
Poland
+48 41 366 18 67
+48 41 366 18 67