PKP CARGO SERVICE sp. z o.o. jest profesjonalną firmą wchodzącą w skład Grupy PKP CARGO Logistics. Do 2012 r. Spółka prowadziła sieć agencji celnych i świadczyła usługi graniczne oraz specjalizowała się w logistyce kruszyw. Obecnie, zgodnie z Aktem założycielskim, realizuje usługi w zakresie kompleksowej obsługi bocznic kolejowych jak również, na podstawie posiadanych licencji, przewozy kolejowe rzeczy oraz usługi trakcyjne.

Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy obejmuje swoim zakresem głównie wykonawstwo usług manewrowych na obszarze bocznic. Stosownie do wydanych przez organy korporacyjne decyzji właścicielskich PKP CARGO SERVICE sp. z o.o., zainicjowana w drugiej połowie roku 2009 działalność w tym obszarze usług, w roku 2010 została ukierunkowana na aktywne uczestnictwo Spółki w postępowaniach przetargowych na kompleksową obsługę bocznic kolejowych. Dokonane zostały niezbędne zmian w zakresie dostosowania kompetencji organów Spółki do zaciągania zobowiązań wynikających z potrzeb zawier

Multimedia

Panoramas (0)

The exhibitor has not have any panoramas.

Movies (0)

The exhibitor has not have any movies.

Products

The exhibitor has not added any products.

Business Blog

The exhibitor has not added any news.