ORLEN Asfalt Sp. z o.o należy do Grupy Kapitałowej ORLEN i jest jednym z największych w Polsce i Europie Środkowej dostawców lepiszcza bitumicznego wykorzystywanego do produkcji nawierzchni asfaltowych. Całościowy pakiet udziałów w spółce należy do PKN ORLEN S.A. Pod nazwą ORLEN Asfalt spółka została zarejestrowana w dniu 21 lipca 2003 r. z siedzibą w Płocku przy ulicy Chemików 7, a od 1 marca 2015 roku przy ulicy Łukasiewicza 39.

Od października 2012 roku ORLEN Asfalt jest właścicielem czeskiej spółki ORLEN Asfalt Česká republika, powstałej w efekcie zakupu 100% udziałów spółki Paramo Asfalt, zajmującej się sprzedażą asfaltów produkowanych w Litvinovie i Pardubicach. Transakcja ta zakończyła jeden z etapów procesu realizacji strategii grupy PKN ORLEN, polegającej na konsolidacji segmentu asfaltowego. Przeniesienie odpowiedzialności na ORLEN Asfalt za sprzedaż w segmencie asfaltowym GK ORLEN oraz utworzenie jednego ośrodka decyzyjnego dla handlu asfaltami pozwoliło na optymalną alokację produktów na rynkach zarówno rodzimych, jak i zagranicznych.

17 kwietnia 2013 roku oficjalnie zarejestrowany został pod nazwą ORLEN Asfalt Sp. z o.o. PLOCK – Sucursala Bucuresti oddział w Rumunii, zapewniając tym samym dalszy intensywny rozwój aktywności na rynkach południowych oraz na wydłużenie sezonu sprzedaży. Rok później spółka stała się użytkownikiem terminala kolejowego, powstałego z myślą o usprawnieniu przeładunku asfaltu i przyspieszeniu dostaw na linii Polska – Rumunia. Na nowo powstałym obiekcie zostały zainstalowane trzy zbiorniki z pełną infrastrukturą, przeznaczone do magazynowania asfaltu o łącznej pojemności 5000 ton.

Aktualnie ofertę spółki stanowią asfalty pochodzące z pięciu ośrodków produkcyjnych w Płocku i Trzebini (Polska), Pardubicach i Litvinovie (Czechy) oraz Możejkach (Litwa):
- asfalty drogowe,
- asfalty modyfikowane ORBITON,
- asfalty wysokomodyfikowane ORBITON HiMA,
- asfalty wielorodzajowe,
- asfalty przemysłowe.

Celem ORLEN Asfalt jest wzrost sprzedaży na rynkach europejskich, budowanie wizerunku znaczącego dostawcy w Europie oraz utrzymanie czołowej pozycji na rynku krajowym.

Multimedia

Movies (0)

The exhibitor has not have any movies.

Products

The exhibitor has not added any products.

Business Blog

The exhibitor has not added any news.