Czujnik laserowy O3D300 dla bezkontaktowej detekcji poziomu

Czujnik laserowy O3D300 dla bezkontaktowej detekcji poziomu

Pomiar poziomu z bezpiecznej odległości 0...9,8 m
Skalowany zakres pomiarowy i funkcja okna
2 wyjścia przełączające jedno z możliwością skonfigurowania jako wyjście analogowe
Szeroka gama komponentów montażowych

Zastosowanie
Czujnik poziomu O1D300 wykrywa bezkontaktowo materiały luźne i ciecze nieprzezroczyste na podstawie pomiaru czasu lotu wiązki laserowej.
Montaż
Czujnik może być zainstalowany w bezpiecznej odległości od medium.
Ustawianie
Nastawy parametrów i programowanie punktu przełączania za pomocą dwóch przycisków i 4-cyfrowego wyświetlacza alfanumerycznego.
Zastosowanie
Automatyka procesu i przemysł spożywczy