SUPERCOMBINATA Easy

PRACE standardowe
( Od Ø 32 mm do Ø 250 mm )
Supercombinata Easy posiada silnik dwubiegowy – 1800W i jest dostosowana do wykonywania prac od 32mm do 250 mm.
Supercombinata Easy mo e by dostosowana, równie , dzi ki zestawom dodatkowym do wykonywania prac :
- WYGŁADZANIA
- OBRÓBKA CZOŁOWEJ
- TWORZENIE ŻŁOBÓW
Nasze wytaczarki przenośne pozwalają na natychmiastowe użycie maszyny i są kompatybilne ze wszystkimi spawarkami MIG/MAG ze
złączem EURO.