Kruszarki jednowałowe Vison

Kruszarki jednowałowe Vision to małej i średniej wielkości maszyny nadające się do przetwarzania szerokiej gamy materiałów. Produkty te często mogą być sprzedawane jako docelowe np. paliwo altermatywne.
Zdarza się też ,że kruszarki kruszarki są pierwszym z urządzeń pracujących w wyspecjalizowanej linii technologicznej. Wydajność zazwyczaj waha się między 300 - 5000 kg/h + w zależności od modelu, rodzaju materiału i zastosowania

Typowe zastosowanie

• Tworzywa sztuczne, odpady, zlepy, profile, folie itp.
• Drewno, drewniane palety, odpady stolarskie, odpady zielone itp.
• Papier i tektura, poufne dokumenty, odpady produkcyjne, opakowania itp.
• Przewody miedziane, AGD, przewody telekomunikacyjne i przemysłowe w tym przewody SWA
• Aluminium, zużyte puszki po napojach (UBS ) wióry, kable itp.
• Tkaniny, dywany ( rolki i płytki ), odzież itp.
• Podrobione przedmioty, wadliwe towary, przeterminowane itp.
• Odpady produkcyjne z pianki itp.