Działalność organizacji datuje się od 1992 roku, kiedy to Polskie Stowarzyszenie Przetwórców Tworzyw Sztucznych zostało utworzone na zebraniu założycielskim w Sochaczewie.

Następnie w 1996 roku siedziba oraz biuro zostały przeniesione do Gliwic. W roku 2005 przeniesiono siedzibę do Warszawy, gdzie także znajduje się biuro organizacji.

W celu zapewnienia bieżącej informacji oraz wsparcia członków profesjonalnymi ekspertyzami zadbaliśmy o dostęp do silnego zaplecza wstępując do struktur o zasięgu europejskim.

W 2006 roku Stowarzyszenie stało się członkiem EuPC - Europejskiego Stowarzyszenia Przetwórców Tworzyw Sztucznych z siedzibą w Brukseli.

EuPC reprezentuje europejskich przetwórców tworzyw sztucznych w sprawach dotyczących legislacji w Unii Europejskiej, skupia 51 europejskich organizacji narodowych oraz stowarzyszeń przemysłowych w sile około 50.000 przedsiębiorstw o łącznej produkcji ponad 45 milionów ton tworzyw sztucznych rocznie i zatrudnieniu ponad 1,6 milionów osób.

W 2008 roku Zarząd Stowarzyszenia Przetwórców Tworzyw Sztucznych rozpoczął prace nad przekształceniem Stowarzyszenia w Związek Pracodawców. Ostatecznie w 2009 roku proces zakończono i Stowarzyszenie rozpoczęło swoją działalność jako Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych.

PZPTS jest członkiem Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan z siedzibą w Warszawie. Lewiatan zrzesza 56 związków branżowych i regionalnych. Reprezentuje około 3.000 przedsiębiorstw. Konfederacja monitoruje i ocenia zmiany w prawie gospodarczym. Ma także swoje biuro w Brukseli.

Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych posiada także na użytek członków w swojej strukturze Radę Ekspertów, w składzie której zasiadają pracownicy naukowi zajmujący się tworzywami sztucznymi. Korzysta także na bieżąco z doradztwa prawnego oraz podatkowego wyspecjalizowanych firm.

Członkami PZPTS mogą być pracodawcy przetwórstwa tworzyw sztucznych działający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej bądź pracodawcy związani pośrednio z branżą przetwórstwa tworzyw sztucznych (§8 Statutu PZPTS).

Products

The exhibitor has not added any products.

Business Blog

The exhibitor has not added any news.

Multimedia

Panoramas (0)

The exhibitor has not have any panoramas.

Movies (0)

The exhibitor has not have any movies.