Dotacje - Program Prosument

NAJLEPSZA cena - PROMOCJA - 5800 brutto za kWp przez Prosumenta przy okresie kredytowania 5 lat

Systemy 5 kWp w tej cenie na markowych podzespołach!

Założenia nowego programu NFOŚiGW na dofinansowania przydomowych instalacji fotowoltaicznych - „Prosument”:

Dofinansowanie do 40 % kosztów kwalifikowanych instalacji PV (w pierwszym roku lub do wyczerpania puli 100 mln zł) Maksymalna kwota dofinansowania to 100.000 zł w wypadku osób fizycznych, po okresie roku lub wyczerpaniu puli - dofinansowanie do 30 % kosztów kwalifikowanych instalacji fotowoltaicznej - warto już dziś podpisać wstępną umowę i przygotować projekt instalacji, który jest niezbędny na etapie składania wniosku - pozwoli to na szybkie skompletowanie dokumentów niezbędnych do aplikacji.

Niskooprocentowana pożyczka (1% w skali roku) na okres do 15 lat (kredyt na 100 % kosztów kwalifikowanych) - preferencyjne oprocentowanie oraz kredyt na 100% kosztów pozwala na realizację zadania bez konieczności angażowania kapitału własnego.

Koszt kwalifikowany instalacji fotowoltaicznej podłączonej do sieci to maksymalnie 8 000 zł za każdy kWp zainstalowany dla instalacji do 10 kWp oraz 6000 zł dla instalacji powyżej 10 kWp

Program Prosument jest już dostępny w następujących województwach - nie czekaj, aż skończą się środki:

Zachodniopomorskie
Warmińsko-mazurskie
Opolskie
W całej Polsce - JUZ DOSTĘPNY PRZEZ BANKI OCHRONY ŚRODOWISKA (BOŚ Bank)


Realizacja krok po kroku:

1. Wstępna konsultacja telefoniczna/email - określenie lokalizacji inwestycji, zapotrzebowania na energię elektryczną - na tej podstawie określamy wstępnie moc i orientacyjną cenę instalacji.
2. Podpisanie umowy - realizacja uwarunkowana jest od uzyskania finansowania/dofinansowania.
3. Przygotowujemy kompleksowy projekt instalacji - niezbędny do złożenia wniosku o dofinansowanie.
4. Przygotowujemy pozostałą dokumentację niezbędną do aplikacji o finansowanie z programu Prosument.
5. Właściwy montaż instalacji na obiekcie i przygotowanie dokumentacji do zgłoszenia mikroinstalacji do operatora sieci dystrybucjyjnej.