SPECTROCOLOR V

Jako centralna stacja mieszająca bądź po zamontowaniu bezpośrednio na maszynie do obróbki może dozować i mieszać jednocześnie nawet cztery materiały w formie granulatu. Pracuje wg specjalnej, sprawdzonej w motan zasady mieszania opartego na sile ciężkości.

Jednostkami dozującymi steruje synchronicznie mikroprocesorowy układ sterowania. Zastosowanie ukośnych dozowników ślimakowych pozwala na ciągłe i niezwykle precyzyjne doprowadzanie materiału.