BALINIT® C

BALINIT® C, który charakteryzuje się niskim współczynnikiem tarcia i dobrymi właściwościami ślizgowymi znajduje zastosowanie głównie do zmniejszenia zużycia adhezyjnego (zacierania się, zakleszczania, zgrzewania na zimno) i może również wytrzymać wysokie obciążenia przy niedostatecznym smarowaniu i pracy na sucho. Powłoka w dużym stopniu zapobiega zmęczeniu powierzchniowemu (pitting) i trybo-utlenianiu (zużyciu ciernokorozyjnemu). Drogie materiały bazowe można często zastąpić tańszą stalą. BALINIT® C jest kompatybilny biologicznie i neutralny dla artykułów żywnościowych.
Zalecane zastosowania:
• wykrawanie i tłoczenie (praca przy niedostatecznym smarowaniu lub na sucho)
• wtrysk tworzyw sztucznych (praca na sucho ruchomych elementów formy: suwaki, wypychacze)
• koła zębate i łożyska kulkowe przy wysokich poziomach nacisku powierzchniowego
• elementy precyzyjne silników spalinowych narażonych na wysokie obciążenia
• systemy bez smarowania (pomieszczenie czyste i technologia środków spożywczych)
• elementy technologii płynów