Filtry Obrotowe OSW

Filtry obrotowe typu OSW (Obrotowe Sito z napływem Wewnętrznym) to filtry otwarte o bardzo dużej wydajności charakteryzujące się wysoką skutecznością separowania cząstek stałych z cieczy przy niskich kosztach eksploatacji i utrzymania czystości.
Filtrowane medium wpływa do wnętrza bębna filtra obrotowego OSW w jednym końcu. Medium transportowane jest poprzez ruch obrotowy oraz wstęgę śrubową do drugiego końca filtra. W trakcie tego transportu następuje odwodnienie. Szczeliny w bębnie obrotowym przepuszczają ciecz na zewnątrz, a części stałe zatrzymywane są w jego wnętrzu. Po dotarciu do końca bębna odwodnione skratki są usuwane.

Jeżeli w filtrowanym medium występują substancje kleiste (tłuszcze, pektyny), filtr obrotowy OSW może być wyposażony w instalację myjącą sito z zewnątrz, która ma za zadanie udrożnić szczeliny. Dodatkowo filtr obrotowy OSW można wyposażyć w instalację automatycznego sterowania jego pracą.