Filtry obrotowe OSB

Filtry obrotowe typu OSB (Obrotowe Sito Bębnowe) to filtry otwarte o dużej wydajności charakteryzujące się wysoką skutecznością separowania cząstek stałych z cieczy przy niskich kosztach eksploatacji i utrzymania czystości.
Szczeliny w bębnie obrotowym przepuszczają ciecz do wnętrza, a części stałe zatrzymywane są na zewnętrznej powierzchni bębna i przenoszone, poprzez ruch obrotowy, do usuwającego je mechanizmu zgarniającego.

Jeżeli w filtrowanym medium występują substancje kleiste (tłuszcze, pektyny), możliwe jest wyposażenie filtra obrotowego w instalację myjącą sito od wewnątrz, która ma za zadanie udrożnić szczeliny. Dodatkowo filtr obrotowy OSB można wyposażyć w instalację automatycznego sterowania jego pracą, w zależności od poziomu cieczy w komorze napływowej.