Sito szczelinowe zgrzewane płaskie

Nasze szczelinowe sita zgrzewane są produkowane metodą zgrzewania oporowego profili z poprzeczkami. Profile oddalone są od siebie o precyzyjnie ustaloną odległość, która tworzy szczelinę. Poprzeczki ułożone są prostopadle do profili ( a więc i do szczelin). Produkowane na bardzo dokładnych zgrzewarkach sito szczelinowe ma wiele zalet:

- dokładna szczelina o szerokości 0,05 mm - dla sit płaskich
- osiąganie bardzo wytrzymałej konstrukcji przy najmniejszych szczelinach - co nie jest możliwe przy innych sitach.
- płaska powierzchnia z wysokimi tolerancjami
- dokładny odstęp pomiędzy poprzeczkami
- możliwość zastosowania różnych profili, szczelin i poprzeczek w jednym sicie

Ponieważ możliwe jest wiele kombinacji profili i poprzeczek sita szczelinowe zgrzewane płaskie mogą być lekkiej konstrukcji (11S/Q25) jak i bardzo solidnej (50S/50x3) przez co znajdują zastosowanie w różnych branżach przemysłu.Do specjalnych aplikacji płaskie zgrzewane sita szczelinowe mogą być wyprodukowane z rur szczelinowych.