Zakład Ubezpieczeń Społecznych

ul. Szamocka 3, 5
01-748 Warszawa
Poland
+48 22 667 10 00