Stowarzyszenie Wikimedia Polska

ul. Tuwima 95, pok. 15
90-031 Łódź
Poland
+48 22 382 12 64