Oddział Regionalny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Poznaniu

ul. Św. Marcin 69
61-608 Poznań
Poland
+ 48 61 853 62 03
+ 48 61 853 62 03