Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chodzieży

ul. Strzelecka 11
64-800 Chodzież
Poland
+48 606 422 521