Polskie Stowarzyszenie Protetyków Słuchu

Osiedle Piastowskie 66/2
61-157 Poznań
Poland
+48 61 87 70 569
+48 61 87 70 569