WIELKOPOLSKI ZARZĄD WOJEWÓDZKI POLSKIEGO KOMITETU POMOCY SPOŁECZNEJ w POZNANIU

ul. Z.Krasińskiego 3/5
60-830 Poznań
Poland
+48 61 848 11 76