Frezy nasadzane do rowków i wręgów - 3110

working