Narodowy Bank Polski

ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa
Poland
+48 22 653 10 00
+48 22 620 85 18