Rozdzielnice niskiego napięcia typu „RN-W”

Rozdzielnice niskiego napięcia typu „RN-W”, przeznaczone są do zasilania urządzeń elektrycznych nN. Mają one szerokie zastosowanie w miejskich stacjach transformatorowych, zakładach przemysłowych, domach towarowych oraz innych obiektach.