SMZ - 3 - Sygnalizatory zwarć doziemnych i międzyfazowych w sieciach kablowych średniego napięcia

Sygnalizator SMZ - 3 jest samodzielnym małogabarytowym urządzeniem, instalowanym w rozdzielniach SN lub stacjach SN/nN zasilanych siecią kablową, służącym do szybkiej lokalizacji uszkodzonego odcinka tej sieci. Urządzenie skraca czas lokalizacji uszkodzonego odcinka sieci, zmniejszając straty wynikające z niedostarczenia energii.

Cechy charakterystyczne:
Wykrywa przepływ prądu zwarcia:
- doziemnego poprzez pomiar prądu zerowego
- międzyfazowego poprzez pomiar prądów fazowych

Może byc wykorzystywany w sieciach kablowych o napięciu od 6 do 36KV pracujących z punktem neutralnym:
- izolowanym
- kompensowanym cewką Petersena niezależnie od zainstalowanej lub nie automatyki AWSC
- uziemionym przez rezystor

Czujniki prądu mogą być montowane na kablach:
- pojedynczych (każda żyła ekranowana oddzielnie)
- tradycyjnych (jeden wspólny ekran trzech żył)

Współpracuje z komparatorami prądu fazowego posiadajacymi wyjścia światłowodowe.
Wykonuje pomiar prądu zerowego w oparciu o:
- pojedynczy przekładnik Ferranti'ego (sumowanie magnetyczne) obejmujący trzy żyły jednocześnie o średnicy magnetowodu 150mm.
- trzy przekładniki pracujące w układzie Holmgreen'a (sumowanie elektryczne) obejmujące każdą żyłę oddzielnie o średnicy magnetowodu 100mm.

Prosta adaptacja do dowolnej sieci odbywa sie poprzez szeroki zakres nastaw programowanych przełącznikami obrotowymi.
Umożliwia wewnetrzną i zewnetrzną sygnalizację świetlną osobno dla zwarcia międzyfazowego i doziemnego.
Wyposażony jest w dwukolorowy zewnętrzny sygnalizator świetlny o dobrej widocznosci, odporny na wandalizm (wykonany w sposób uniemożliwiający kradzież lub rozmontowanie bez dostępu do wnętrza stacji)
Współpracuje z układami telemechaniki poprzez:
- wyjścia przekaźnikowe niezależnie wskazujące zwarcie doziemne i międzyfazowe
- separowane galwanicznie wejścia zdalnego testowania i kasowania alarmu napięciem stałym 24V.