Wyłącznik próżniowy typu VCB/TEL

Wyłącznik próżniowy VCB/TEL w wykonaniu SHELL jest predystynowany do stosowania w nowobudowanych rozdzielnicach w osłonie metalowej, z wyodrębnionymi polami. Zmniejszone gabaryty wyłącznika pozwalają na stosowanie go w dowolnej rozdzielnicy występującej aktualnie na rynku. Równocześnie może on być bez ograniczeń stosowany w różnych rozwiązaniach retrofitowych.

Ciekawą konstrukcją opracowaną przez Tavrida Electric, która została wdrożona do produkcji w Polsce, jest wyłącznik próżniowy TM2C z członem wysuwnym z przestawieniem ręcznym i silnikowym.