Systemy obudów kontenerowych

Firma Strunobet-Migacz Sp. z o. o. w 2006 roku wprowadziła na rynek innowacyjną technologię wykonywania obudów żelbetowych dających możliwość szerokiego zastosowania . Obudowy jak i wykonywane na ich podstawie stacje transformatorowe spełniają aktualne normy w zakresie produkcji i bezpieczeństwa.
Obszary zastosowania

Uniwersalna technologia wytwarzania pozwala na bardzo szeroki zakres stosowania obudów prod. Strunobet Migacz Sp. z o. o.
Głównymi obszarami zastosowania dla systemu żelbetowych obudów jest:

- Energetyka Zawodowa

złącza kablowe SN i bramki pomiarowe SN
kontenerowe stacje transformatorowe z obsługą od wewnątrz i zewnątrz
stacje zdawczo odbiorcze PZ i RS

– Energetyka Kolejowa

stacje transformatorowe
kabiny sekcyjne
pomieszczenia nadzoru i obsługi

– Energetyka Przemysłowa

stacje transformatorowe dużych mocy
obudowy agregatów prądotwórczych
pomieszczenia nadzoru i obsługi

– Projekty indywidulane na życzenie klienta

Innowacyjna technologia produkcji

Charakterystyczną cechą dla systemów obudów prod. Strunobet-Migacz Sp. z o. o. jest technologia wytwarzania w elementach stanowiących monolity. Konstrukcja obudowy składa się z niezależnych części stanowiących piwnicę kablową, bryłę główną oraz dach. W zależności od dobranej aparatury oraz przeznaczenia obudowy mogą być wykonane jako kompaktowe (obsługa od zewnątrz) oraz kontenerowe (obsługa od wewnątrz).

Bryła główna

Bryłę główną obudowy stacji transformatorowej stanowi monolitycznie powiązany ze sobą układ czterech ścian i podłogi. Podłoga stanowi oddzielenie pomieszczenia transformatora i rozdzielnic od wewnętrznej przestrzeni piwnicy kablowej.
Oddzielenie pomieszczenia transformatora od pomieszczenia rozdzielnic stanowi przegroda wykonana z blachy perforowanej lub pełnej w ramce z kątownika, alternatywnie przegroda z płyty żelbetowej mocowanej do ścian zewnętrznych i podłogi. Obudowa wykonana jest z betonu samozagęszczanego SCC klasy C 30/37.
Betonowanie obudowy wykonuje się w pozycji odwróconej, betonując równocześnie ściany z podłogą co tworzy szczelny monolit.
W bryle głównej wykonuje się otwory w ścianach na drzwi i kraty, natomiast w podłodze dla przeprowadzenia kabli.
Wewnętrzna powierzchnia ścian pokryta jest akrylowym tynkiem dekoracyjnym w kolorze białym lub innym o jasnym odcieniu. Zewnętrzna powierzchnia ścian pokryta jest także tynkiem akrylowym elewacyjnym. Kolorystyka i rodzaj elewacji oferowana jest w wersji standardowej (patrz katalog producenta). Istnieje możliwość wykonania
kolorystyki i rodzaju elewacji obudowy według indywidualnych wymagań klienta. Podniesienie stopnia ochrony do REI 120 uzyskuje się poprzez stosowanie płyt PROMATEC mocowanych na wewnętrznych stronach ścian.

Piwnica kablowa

Piwnica kablowa wykonana jest w postaci jednolitego prefabrykatu o wymiarach dostosowanych do strefy przemarzania gruntu i pełniącego jednocześnie rolę fundamentu stacji. Piwnica
kablowa wykonana jest z betonu samozagęszczanego SCC klasy C30/37.

Piwnica kablowa posiada przegrodę o wysokości 300 mm wykonaną w celu wydzielenia części piwnicy jako „wanny”, mogącej pomieścić całą (z pewnym zapasem) zawartość oleju z transformatora. Na życzenie Zamawiającego dopuszcza się wykonanie przegrody na pełną wysokość piwnicy oraz w ilości wskazanej przez Zamawiającego. Powierzchnia misy olejowej jest pokryta 2-krotną warstwą farby olejoochronnej. W ścianach bocznych wbetonowane są na stałe tuleje np. plastikowe stanowiące przepusty kablowe oraz uziemiające. Zewnętrzne powierzchnie piwnicy kablowej pokryte są powierzchniowo odpowiednimi środkami zapewniającymi całkowitą jej wodo- i olejo-
szczelność w obu kierunkach.

Dach

Dach obudowy wykonany jest w postaci płyty żelbetowej w kształcie prostokątnym i zmiennej grubości w celu ukształtowania 2,2% spadku w kierunku mniejszego wymiaru. Minimalna grubość płyty dachowej przy jej krawędzi wynosi 90 mm, a maksymalna w środku rozpiętości 130 mm. Płyta dachowa wykonana jest z betonu samozagęszczanego SCC klasy C 30/37. Elementy s