Żerdzie oświetleniowe typu EOP

Słupy oświetleniowe produkowane są z betonu klasy C40/50 i oznaczane znakiem CE zgodnie z normą PN-EN 40-4:2008. Żerdź oświetleniowa typu EOP znajduje zastosowanie do oświetlenia: ulic, dróg, parkingów, zakładów przemysłowych, obiektów i trakcji kolejowych zasilanych liniami kablowymi, odznaczają się wysokimi parametrami technicznymi związanymi z rodzajem zastosowanych materiałów do produkcji (cement, stal, kruszywo). Najważniejsze cechy: łatwy i estetyczny montaż wysięgnika Ø 48mm, mrozoodporność, projektowany okres użytkowania 50 lat, niska nasiąkliwość, klasa ekspozycji XC4, XD3, XF1 wg normy PN-EN 206-1.