RC – STEROWNIK RADIOWY POWIETRZE - ZIEMIA

Sterownik radiowy RC311 pozwala na zdalne sterowanie
sprzętu oświetleniowego poprzez kodowany sygnał radiowy składający się z sekwencji impulsów fal nośnych.
Aparatura składa się z odbiornika modulacji amplitudowej oraz obwodu aktywującego.
Pracuje w ustalonej częstotliwości w zakresie 118-136
MHz, która musi zostać ustalona z producentem przed dostawą urządzenia.
Urządzenie RC311 jest zgodne ze specyfikacją FAA L
-854 (okólnik AC150/53 45-49) dla odbiorników AM TYPI
oraz dekoder wzór A i z tego względu jest odpowiednie w zastosowaniach do załączania oświetlenia lotnisk dla
śmigłowców oraz małych lotnisk.
Sterownik radiowy RC311 jest wyposażony w funkcję
automatycznego wyłączenia oświetlenia po 15 minutach
po odebraniu ostatniego sygnału aktywującego.