WC – RĘKAW WIATRU PODŚWIETLANY

Wewnętrznie podświetlany rękaw wiatru
dostępny jest w dwóch rozmiarach,zgodnie z zaleceniami ICAO (Aneks 14,tom II, pkt. 5.1.1.)
-instalacja co najmniej jednego rękawa wiatru na
każdym lotnisku śmigłowcowym,podświetlanego w przypadku operacji nocnych.
Standardowe
rozmiary:
-rękaw z tkaniny o długości 240 cm dla lotnisk naziemnych;
-rękaw z tkaniny o długości 120cm dla lotnisk wyniesionych nad powierzchnię ziemi.
Rękaw wiatru powinien być tak usytuowany, aby zapewniał pełną jego widoczność,aby nie był poddany
efektom turbulencji oraz nie przeszkadzał podczas manewrów; jeśli jest to niemożliwe to powinny zostać
zainstalowane dwa rękawy wiatru w różnych miejscach.