HAPI – ŚWIETLNY WSKAŹNIK KĄTA SCHODZENIA

ICAO zaleca stosowanie świetlnego wskaźnika
kąta schodzenia, zwłaszcza w porze nocnej,
gdy występuje jeden lub więcej następujących
warunków:
-prześwit nad przeszkodami,zmniejszenie hałasu lub procedury kontroli ruchu wymagają szczególnej
ścieżki schodzenia;
-charakterystyka śmigłowca wymaga ustalonego podejścia.
Świetlny wskaźnik kąta schodzenia HAPI jest
zgodny z zaleceniami ICAO.
HAPI jest zaprojektowany tak, aby światło było
widzialne dla pilota w porze nocnej oraz dziennej
z automatycznym przełączaniem stopnia
intensywności świecenia (100% lub 30%);
ponadto ręczny przełącznik umożliwia kolejne
nastawy intensywności (30% lub 10%) podczas
operacji w porze nocnej.
W przypadku awarii system automatycznie
przełącza się na drugie źródł o światła w czasie
poniżej 0,5s, aby umożliwić nieprzerwane
świecenie podczas procedury końcowego
podejścia do lądowania oraz wysyła informację
o awarii w celu wymiany uszkodzonego źródła
światła; elektroniczny klinometr kontroluje
zadane ustawienie kątowe oraz wyłącza system
w przypadku obniżenia ustawień w pionie.