VIBXPERT EX

Zbieracz i analizator danych dla stref zagrożonych wybuchem

Przeznaczony do diagnostyki stanu maszyn w przemyśle chemicznym, rafineriach, przemyśle paliwowym i gazowym, a także innych potencjalnie wybuchowych środowiskach, które wymagają profesjonalnego i bezpiecznego sprzętu pomiarowego.
Stopień bezpieczeństwa: II 2 G Ex ib IIC T4