Przedsiębiorstwo średniej wielkości, globalne, ukierunkowane na klienta

PRUFTECHNIK zatrudnia ponad 600 pracowników w swoich filiach i oddziałach na całym świecie. Prawie połowa naszych pracowników pracuje w obszarze badań i rozwoju, natomiast udział pracowników z wyższym wykształceniem jest bardzo wysoki i wynosi około 50%.

Oddziały firmy PRUFTECHNIK działają samodzielnie, ale korzystają z wiedzy jednostki nadrzędnej. Dzięki uproszczonej strukturze organizacyjnej Grupa PRUFTECHNIK jest w stanie działać elastycznie i skutecznie na rynku światowym. Wysoki udział eksportu - co zawsze było wyznacznikiem dla produktów zaawansowanych technologicznie - jest możliwy dzięki otwarciu wielu przedstawicielstw i spółek zależnych we wszystkich częściach kuli ziemskiej. Obecnie wynosi on około 75% całej produkcji.

Dzięki licznym filiom międzynarodowym nasi pracownicy są zawsze tam, gdzie są najbardziej potrzebni. Taka globalna i jednocześnie lokalna obecność pozwala firmie PRUFTECHNIK dostosować się do potrzeb i wymagań klientów.

Business Blog

The exhibitor has not added any news.

Multimedia

Panoramas (0)

The exhibitor has not have any panoramas.

Movies (0)

The exhibitor has not have any movies.