Izolatory rezystancyjne wnętrzowe

Izolatory rezystancyjne wnętrzowe stosowane do wskaźników obecności napięcia w instalacjach SN. Chrakateryzują się dużą wytrzymałoscią dielektryczną i pewnym sygnałem napięciowym. Współpracują z kasetą typu LAF-1.