Polskie Towarzystwo Przesyłu I Rozdziału Energii Elektrycznej

ul. Wołyńska 22
60-637 Poznań
Poland
+48 61 846 02 00
+48 61 846 02 09