Przetworniki prądowo-napięciowe AC/AC

Przetworniki prądowo-napięciowe służą do zasilania elektronicznych urządzeń pomiarowych, zabezpieczeniowych oraz układów sterujących.

Przetworniki w zależności od typoodmiany transformują znamionowe przemienne prądy pierwotne od 1 do 3000 A na napięcie przemienne wtórne 1 V; 2 V; 5 V; 10 V lub 15V.

Dokładność napięciowa i kątowa transformacji przetworników odpowiada wartościowo dokładności prądowej i kątowej normy PN-EN 60044-1 na przekładniki prądowe (nie dotyczy przetworników typu IU):
– dla klas dokładności 0,5 i 1 w przedziale 5 ÷ 120% znamionowego prądu pierwotnego
– dla klasy dokładności 3 w przedziale 50 ÷ 120% znamionowego prądu pierwotnego

Przetworniki prądowo-napięciowe typu EULA 0 o prądach pierwotnych 5 A; 1 A mogą współpracować w obwodach wtórnych przekładników prądowych zmieniając ich sygnał prądowy na napięciowy.